За нас

Божията Църква в света

Според пророчествата, Христа Ансангхонг е установил Световно Мисионерско Общество Божията Църква и в момента има повече от 7500 местни църкви в 175 държави с 3.5 милиона членове. Следвайки ученията на Майката Бог, която е поставила пример за „отдаване на любов“, църквата с топло сърце променя света.

Божията Църква спазва чистата истина на Ранната Църква

Божията Църква учи истините и вярата на Новия Завет, на които Самият Исус, дошъл на тази земя преди 2000 години, е поучавал и е показал, давайки ни пример. Въпреки че Исус ни е учил за Пасхата, Съботния ден, Седемте празника на три пъти и т.н., след като времето е минавало, Божиите заповеди са били променени. Ние възстановяваме истината и вярата на Новия Завет от Ранната Църква, който е основан на Библията.

Божията Църква прилага истинската любов на практика

Според добрите учения на Майката Бог, членовете на Божията Църква практикуват любовта на Бог чрез различни доброволчески дейности; кампании за почистване в световен мащаб, кръводарителски кампании, помощ при бедствия, обществена помощ и т.н. В признателност на тези дейности, църквата е получила повече от 3300 награди, включително президентската награда за доброволческа дейсност (PVSA) от Барак Обама, от правителствата на водещи държави и авторитетни организации.

Божията Църква вярва в Бащата Бог (Матей 6:9) и в Майката Бог (Галатяни 4:26). Елате в Божията Църква и открийте чистата истина на Ранната Църква, която Исус Христос установил преди 2000 години.

Откровение 22:17 „И Духът и невястата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.“