Начало

Световно Мисионерско Общество Божията Църква

България

СВЕТОВНО МИСИОНЕРСКО ОБЩЕСТВО БОЖИЯТА ЦЪРКВА ОТДАВА ЩАСТИЕ КЪМ ЦЯЛОТО ЧОВЕЧЕСТВО С МАЙЧИНАТА ЛЮБОВ

Добре дошли в Божията Църква, изпълнена с любовта на Майката Бог. Църква, изпълнена със смях и радост!

Ние вярваме в Бащата Бог и в Майката Бог, и спазваме Новия Завет според Библията. Ние доставяме Божията любов и вечно щастие към членовете на глобалното семейство. Повече от 7500 църкви са установени в 175 държави по света, и църквата има приблизително 3.5 милиона регистрирани членове. Ние следваме ученията на Майката Бог, която е поставила пример, служейки на другите, и променяме света, за да бъде по-добро място.

Истината

Каква е била истината на Ранната Църква, която Исус Христос е установил преди 2000 години? И съществува ли наистина Майката Бог?

Христа Ансангхонг

Библията пророкува за Второто пришествие на Исус. Можем да разпознаем Второто пришествие на Христос чрез доказателствата на Библията.

Майката Бог

Църквата Божия е вярна на истината за чистата Ранна Църква и Бог Майка. Надяваме се да откриете истината чрез ученията на Библията.

Съботният ден

Съботният ден е спомен за великото Божие дело за създаване на небето и земята. Божиите хора трябва да пазят съботния ден свят според Божията воля.

Пасхата

В нощта преди Исус да бъде разпнат преди 2000 години, Той обеща, че пасхалният хляб и вино ще бъдат Неговата плът и кръв.

Проповед

Потвърдете думите на Библията, които са изненадващи и мистериозни чрез видео проповедта на Църквата на Бог.

Виж още

Свържете се с нас

Божията Църква по света ви очаква. Ако искате да посетите църква наблизо или имате някакъв въпрос, моля, свържете се с нас.

Виж още