Световно Мисионерско Общество Божията Църква получи президентската награда за доброволческа дейност

Световно Мисионерско Общество Божията Църква получи президентската награда за доброволческа дейност за редица занимания, бивайки призната за своята доброволческа дейност, водеща до подобряване както на държавата, така и на обществото.

Наградата за доброволческа дейност на Американския президент е система на награждаване, която бе представена през 2003 г. по времето на кабинета на президент Джордж В. Буш, за да се подчертае важността на доброволческите дейности и да се окуражи активно участие.

Златна, сребърна и бронзова награда се връчва на лице или организация според доброволческите часове и свършената работа за държавата и обществото, във връзка с препоръки, и се разглежда от сертифициращ орган. Има също и Награда за житейски постижения (Lifetime Achievement Award), която се присъжда на физическо лице, натрупало над 4000 часа доброволчески труд.

Световно Мисионерско Общество Божията Църква получи Награда за житейски постижения както като физическо лице, така и златна награда като организация, от бившия президент Барак Обама, през юни 2011 г. От 2011 г. до 2019 г. общо 17 допълнителни златни награди са получени като организация.

• Злато (декември 2019 г.)

• Злато (2 пъти през август 2018 г.)

• Злато (6 пъти през декември 2018 г.)

• Злато (3 пъти през декември 2017 г.)

• Злато (декември 2015 г.)

• Злато (септември 2018 г.)

• Злато (юни 2015 г.)

• Злато (ноември 2014 г.)

• Злато (юни 2011 г.)

• Награда за житейски постижения (юни 2011 г.)

Катализаторът на Световно Мисионерско Общество Божията Църква да получава тези награди, както и да продължава да извършва множество доброволчески дейности, идва от ученията на Майката Бог, както и от ученията на Библията да „възлюбиш ближния си“ (Матей 22:39). Божията Църква, установена в 175 държави по света, провежда различни благотворителни дейности, като кампании за почистване на околната среда, кръводарявания, помагане на съседи, помощ при бедствия и помагане на възрастни хора, помощ при бедствия в зони, които се нуждаят от незабавни действия.

Приветствайки тези възможности, църквата е получила 2600 награди, като медали и благодарствени писма, от правителства, организации и хора от всяко равнище на обществото по света. В допълнение на Наградата за доброволческа дейност на Американския президент, няколко местни държавни служители обявиха прокламации за специални благодарности, резолюции и определиха „Ден на Божията Църква“, така че гражданите да могат не само да помнят отдадената доброволческа работа на Божията Църква, но също, за да се трогнат и да участват.