Божията Църква е отличена с Почетна грамота от Президента на Южна Корея

На 29 май 2015 г. Световното Мисионерско Общество Божията Църква получи Президентска почетна грамота – най-високото отличие, присъждано от корейското правителство на най-забележителните организации с недвусмислен принос към обществото.

Наградата се връчва на група или организация, която непрекъснато е предприемала мерки в услуга на обществото в определена област за повече от пет години.

Божията Църква получи наградата, заради своите благочестиви доброволчески дейности, провеждани в цяла Южна Корея, а именно – опазване на морската среда и помощи при бедствия в морето.

Световното Мисионерско Общество Божията Църква продължава да бъде в челните редици при подпомагане и възстановяване на различни засегнати от бедствия райони в Корея: почистване след нефтения разлив около Таеан (широкомащабно национално бедствие), сервиране на безплатни ястия в района на нефтения разлив в Йосу, както и помощни дейности след тайфун в районите на Го-сонг, провинция Гьонг-на, и Уан-до и Джун-до, провинция Чон-нам.

Насред фериботната катастрофа в Сеул през 2014 г., която огорчи цялата нация и световната общност, Божията Църква в провинция Чон-нам предоставяше на жертвите безплатна храна за 44 дни, като посвети 700 човекодни, за да скърби със своите съграждани.

Ким Йонг-Сък, заместник-министър по океаните и рибарството, връчи сертификата за наградата и Президентската почетна грамота на Божията Църква по време на церемонията по награждаването, проведена в Централния правителствен комплекс в Седжонг на 8 юни 2015 г.

Световното Мисионерско Общество Божията Църква е единствената религиозна организация, удостоявана с тази награда.

В Южна Корея Президентската почетна грамота носи по-голяма значимост от което и да е друго признание, тъй като получателите ѝ се определят след провеждане на щателна проверка.

Започвайки със строг процес по подбор на кандидати и с продължителен анализ на постиженията, всеки кандидат трябва да премине през взискателно проучване преди да получи наградата.

Този процес е твърде тежък, за да бъде приключен успешно от религиозна организация.

Главен пастор Ким Джочъл държи Почетната грамота от Южно-корейския президент
Главен пастор Ким Джочъл държи Почетната грамота от Южно-корейския президент

Първи етап : Божията Църква трябваше да премине откритата проверка от широката общественост с достатъчно добър резултат.

На този етап, организацията, която награждава, въвежда доброволческите дейности, които църквата е провела през последните осем години, в онлайн форум.

В продължение на един месец се дава възможност на практически всеки да изтъкне защо Божията Църква не трябва да получи Президентската почетна грамота.

Въпреки това, нито един човек не се противопостави или аргументира защо Божията Църква не трябва да получи Президентската почетна грамота.

Втори етап : Божията Църква се подлага на обща проверка. Беше проведено задълбочено разследване, за да се гарантира, че църквата не е провокирала критики в обществото и не е участвала в престъпна дейност.

След като беше потвърдено, че Божията Църква няма криминално минало, църквата премина към третия етап в процеса.

Трети етап : Министерството на океаните и рибарството проверява Божията Църква по време на заседание на Обществения комитет. На заседанието присъстваха граждани и държавни служители, повече от половината от които произхождаха от различен религиозен произход, включително и такива с убеждения, противоречащи на тези на Божията Църква.

Въпреки това, никой от членовете на комисията не успя да оспори доброволческата дейност на църквата.

Четвърти етап : След като проверката от Министерството на океаните и рибарството приключи, Министерството на държавната администрация и вътрешните работи също проучи Божията Църква.

Те също отсъдиха, че Световното Мисионерско Общество Божията Църква заслужава да получи Президентската почетна грамота, заради своята всеотдайност към Корея и корейския народ.

Пети етап : Кабинетът на Президента проведе заключителната проверка. Тук, всички членове на Кабинета се съгласиха, че делата на Божията Църква заслужават Президентската почетна грамота.

Шести етап : След приключване на всички проверки и проучвания, Президентът на Южна Корея получи необходимото разрешение да връчи Президентската почетна грамота на Световното Мисионерско Общество Божията Църква.

Заместник-министърът поздравява Божията Църква за службата ѝ към нацията

Докато връчваше наградата, заместник-министър Ким похвали Божията Църква за усилията и старанието.

„Божията Църква се е превърнала в духовен пристан насред морето от болка. Вие споделяте посланието за любов към всички хора с вашите предани усилия, и е правилно да бъдете отличени с Президентската почетна грамота. Ние ценим вашия упорит труд.“

Той продължи да говори повече за Божията Църква и колко много се е развълнувал от доброволческата дейност след трагедията с ферибота в Сеул.

„Да не споменавам за безплатните ястия, които предоставихте на много хора без никакви оплаквания, въпреки дългия период от време, усмивките и загрижеността ви към жертвите сигурно са били голяма утеха. Надяваме се, че ще поведете Корея с тази нагласа. Завинаги ще помним вашата любов и преданост.“

Зам.министър Ким изказва благодарност и поздравява Световното Мисионерско Общество Божията Църква.
Зам.министър Ким изказва благодарност и поздравява Световното Мисионерско Общество Божията Църква.

Получавайки наградата, Главният пастор на Световното Мисионерско Общество Божията Църква – Ким Джочъл, каза няколко думи:

„Досега, членовете на нашата църква из цялата страна са помагали на своите съседи и на обществото чрез единство, въпреки забързаното си ежедневие. Всичко това е възможно, защото в центъра на нашите дейности са ученията на Бог, който ни даде пример да даряваме любов и да служим на другите. Ние ще продължаваме да протягаме ръка за помощ по най-добрия възможен начин със съзнанието на майка, която се грижи за семейството си с любов.“

Измежду всички награди, връчвани от Корейското правителство, най-престижната награда, която отделен човек може да получи, е Орден за заслуги. За група или организация, това е Президентската почетна грамота.

За всички години, през които Президентската почетна грамота е била връчвана, сега е първият път, в който религиозна организация получава такова признание.

Присъждането на Президентската почетна грамота е доказателство за почтеността на Божията Църква и ученията, които изповядва. Именно те ръководят членовете да се превърнат в примерни граждани и участници в подобряването на обществото.