Истината

Ден на Умилостивението

Денят на Умилостивението принадлежи на третия комплект Божии годишни празници, Празника на Шатрите, заедно с Празника на Тръбите и самият Празник на Шатрите. Празнува се на десетия ден от седмия месец и това е денят, когато всички грехове, извършени през…

Празник на Тръбите

Празникът на Тръбите, празнуван на първия ден от седмия месец, принадлежи към третата и последна група от Божиите седем празника. Тази група от празници се състои от Празника на Тръбите, Деня на Умилостивението и Празника на Шатрите. Те заедно са…

Ден на Петдесетницата

Празникът на Седмиците, познат днес като Петдесетница, е четвъртият от седемте годишни Божии празници в Библията. Както седемте празника са групирани в три групи, Петдесетницата принадлежи към втората група от празници, заедно с Деня на Възкресението. Петдесетницата се празнува 50…

Значение на Празника на Първите Плодове

Денят на Първите Плодове, познат днес като Деня на Възкресението, е третият от седемте годишни Божии празници в Библията. Тъй като седемте празника са групирани в три групи, Денят на Възкресението е част от втората груша празници, заедно с Петдесетницата.…

Значение на Празника на Безквасните хлябове

Празникът на Безквасните хлябове е вторият от седемте Божии празници, заповядан на израиляните да спазват в Стария Завет. Тъй като седемте празника са групирани в три групи, Празникът на Безквасните хлябове е в групата на Пасхата. Празнува се в деня…

Богослужение в Събота – Помнете Съботния ден

Относно Съботния ден Както всеки християнин знае, има ден, който е за богослужение към Бог и преобладаващото християнство учи, че този ден е неделя. С повече от 850 различни вероизповедания на християнство, обаче, е неизбежно да няма различни мнения. Затова…

Женският Воал, Израз на красота

Постановление за богослужение Има определени правила, които ние трябва да спазваме, когато почитаме Бог, за да може нашата почит да бъде приета от Бог. Къде може да се използва женският воал, освен при сватбена церемония? Има връзка при воала носен…

Пасхата на Новия Завет

Пасхата е първият от седемте годишни Божии празници, които са групирани в три групи. Бог установил тези празници и заповядал на Божиите хора да ги спазват като свещени събрания през всичките епохи. Първата група включва Пасхата и Празника на Безквасните…

Кръщение, Първата стъпка от спасението

Водата, използвана за кръщение, съдържа вечно обещание от Бог.’ Според Библията, целта да имаме вяра в Бог, присъствайки в църквата и изучавайки Библията, е за да получат нашите души вечен живот. И Бог ни е обещал това чрез кръщението. 1…