Христос идващ за втори път от Южна Корея

Пасхата е безусловният знак за разпознаване на Спасителя, който идва в настоящата епоха.

Божията Църква вярва в Христа Ансангхонг, който установил Пасхата в Южна Корея, като Исус идващ за втори път. Бог трябва да се завърне като човек и да установи отново този свят празник, който е премахнат преди 1600 години. Пасхата е безусловният знак за разпознаване на Спасителя, който идва в настоящата епоха. И Библията обяснява детайлно къде Той ще бъде роден.

Появяването на Бог според Пророчеството

Обичайно е християните да знаят, че Исус Христос е бил роден във Витлеем, Израел. Това, което много хора не знаят, е че родното място на Спасителя е било вече пророкувано в Стария Завет.

Михей 5:2 А ти, Витлеем-Ефрат, ако и да си малък сред Юдовите родове, от тебе ще произлезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израил, Чийто произход е от началото от вечността.

Божията работа за спасението не се случва случайно. Бог работи според Неговия собствен план – пророчествата, записани в Библията, са предвидени много преди да се случат. Преди две хиляди години, Бог е бил роден в човешка форма като Исус във Витлеем. Това е било така за да се изпълни пророчеството, написано в книгата на Михей. Библията също така пророкува, че Исус ще се появи за втори път.

Евреи 9:28 Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват.

Според Евреи, ние трябва да срещнем Христос идващ за втори път, за да получим от Него спасение. Така както Бог е разкрил мястото на Неговото първо идване в Библията, Бог също така разкрива и мястото на Неговото второ идване в Библията, чрез работата по спасението.

Пророчество на Стария Завет за Изток

Дори още от Стария Завет, начина по който Бог възнамерявал да изпълни пророчеството от Евреи 9:28, бил вече записан.

Исая 46:10-11 От началото Аз изявявам края, от древни времена – нестаналите още неща. Аз казвам: Намерението Ми ще устои и ще извърша всичко, което Ми е угодно. От изток зова хощна птица; от далечна земя – мъж, да изпълни намерението Ми.

Исая 46:11 От изток зова хищна птица; от далечна земя – мъж, да изпълни намерението Ми.

Изглежда, че Бог зове мъж заедно с хищна птица от далечна страна, от изток, за да донесе спасение. Всъщност, мъжът, който трябва да изпълни Божията воля, е оприличен на хищна птица. Библейският смисъл на хищна птица (орел) представлява Бог (Второзаконие 32:11-12). Самият Бог ще изпълни това пророчество. Той ще дойде като човек, от далечна страна, от изток. Пророк Исая е записал това пророчество, когато е бил в Израел. Вземайки предвид гледната точка на писателя, под „далечна страна“ трябва да се има предвид земя на изток от Израел – някъде в континента Азия.

Божието Идване от изток в Откровение

В книгата Откровение, също е пророкувано, че Христос идващ за втори път ще се появи от изток.

Откровение 7:1-3 След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгъла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър, нито по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печатът на живия Бог; и той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, и каза: Не повреждайте земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог.

Когато четирите ангели държали ветровете, друг ангел се появява от изток, носещ печата на Бог. Библейското значение на печата на Бог е спасение, което ще защити хората от вреда, когато ветровете бъдат пуснати. Припомняйки си книгата Евреи 9:28, ясно се посочва, че този, който ще донесе спасение, е Христос идващ за втори път. Това означава, че преди четирите ветрове да бъдат пуснати, Христос идващ за втори път ще се появи от изток с печата на спасението – печата на Бог. Печатът на Бог е начинът, по който Божиите хора трябва да бъдат защитени преди да се случи голямото бедствие.

Какво е печатът на Бог?

Печатът на Бог е начинът, по който Божиите хора трябва да бъдат защитени преди да се случи голямото бедствие. В Библията има само един знак и един начин за предпазване от бедствия – Пасхата.

Изход 12:11-13 …понеже е пасха Господня. Защото в онази нощ ще мина през Египетската земя и ще поразя всяко първородно в Египетската земя, и човек, и животно, и ще извърша съд против всичките египетски богове; Аз съм Еова. И кръвта на къщите, където сте, ще ви служи за белег, така че, като видя кръвта, ще ви отмина, и когато поразя Египетската земя, няма да се стовари върху вас ударът на унищожението.

От произхода си, Пасхата е била дадена на Божиите хора като защита от бедствия. Чрез това, ние можем да разберем, че Пасхата е белегът на спасението, печатът на Бог.

Преди две хиляди години, Исус учил как да се празнува Пасхата на Новия Завет, чрез Пасхалните хляб и вино. Въпреки това, Пасхата била отменена на Събора в Никеа през 325 г.

Възстановяването на Пасхата в Южна Корея

Пасхата на Новия Завет е белегът на спасението, който ни позволява да познаем Спасителя, идващ от изток. И този белег е бил установен в Южна Корея. Христа Ансангхонг възастановил святия празник Пасхата, белегът на спасението.

Този белег ни позволява да разпознаем Христа Ансангхонг и да разберем, че Той е Бог, който е дошъл в човешка форма за втори път, и е донесъл спасение от изток – Южна Корея. Южна Корея е страната на пророчеството, далечната страна в края на земята, където Христос е дошъл за втори път.

Според самите думи на Бог, където и да започне спасението, това е самото място, където Христос ще се появи за втори път.