Знакът за Второто идване на Христос,  Начинът, по който да разпознаем Неговото завръщане

Библията има знака, чрез който ние можем да разпознаем Исус, когато Той дойде за втори път.

Преди две хиляди години, идването на Исус Христос на земята е предсказано в Стария Завет. Следвайки пророчеството на Библията, учениците могли да разпознаят Христос и убедени да вярват, че Исус е Месията.

Йоан 1:45 Филип намери Натанаил и му каза: Намерихме Онзи, за Когото писа Мойсей в закона и за Когото писаха пророците, Исуса, Йосифовия син, Който е от Назарет.

По същия начин, Библията също има знака, чрез който ние можем да разпознаем Исус, когато Той дойде за втори път. Тъй като Той изпълнил тези пророчества, Световно Мисионерско Общество Божията Църква, вярва, че Христа Ансангхонг е Христос идващ за втори път.

Първото идване на Исус

След като изпълнява Неговата цел, установявайки Новия Завет и възнасяйки се на небето, Христовите учения бавно започнали да се променят – повлияни от Римската култура и традиция. През 321 г., Съботният ден бил променен да се празнува в неделя. След това през 325 г., Пасхата била напълно отменена, на Събора в Никеа, който потопил света в Тъмните Векове.

Поради тази причина, Исус трябва да преустанови всичките учения, които Той предавал при Неговото първо идване и да възстанови истината, която води до спасение.

Евреи 9:28 Така и Христос, като беше принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на онези, които Го очакват.

Знакът за второто идване на Исус

Учениците разбрали, че Исус пророкувал за Неговото второ идване, дори докато Той бил все още на земята. Когато учениците попитали Исус за знак, който сигнализира за Неговото завръщане, Той им казал да научат притчата за смокинята.

Матей 24:32-33 А научете притчата от смокинята: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че Той е близо при вратата.

Христос казал, че когато клоните на смокинята се разлистят, Второто идване на Исус е близо при вратата. Тъй като това, е знакът, чрез който Божиите хора могат да разпознаят Христос, важно е да се разбере притчата за смокинята и нейното истинско значение.

Притчата за смокинята

Лука 13:6-7 Каза и тази притча: Някой си имаше в лозето си посадена смокиня; и дойде да търси плод на нея, но не намери. И рече на лозаря: Ето, три години как идвам да търся плод на тая смокиня, но не намирам; отсечи я; защо да изтощава земята?

Човекът в притчата с лозето се отнася за Исус. Библейският смисъл на смокинята символизира Израел. Исус проповядвал благовестието към израиляните три години, търсейки плодовете на благовестието – покаяние (Матей 3:8). Друг стих от Библията потвърждава, че смокинята и лозето представляват хората в Израел.

Еремия 24:5 Така казва Господ, Израилевият Бог: Както на тези добри смокини, така ще погледна за добро на пленените от Юда, които изпратих от това място в Халдейската земя.

Бог определя пленените от Юда като добри смокини, което ни позволява да разберем, че в Библията смокинята представлява населенитето на Израел.

Падането на Израел

В Лука 13:7, Исус казва на Неговите ученици да отрежат смокинята, която не е раждала никакъв плод. Тъй като Израел не приема благовестието на Исус, проповядвано три години, то е било прекратено. Това е пророчество за падането на Израел. Както Христос пророкувал, Израел е бил напълно унищожен от Римските войници през 70 г.

Следвайки разпадането на Израел, израиляните били разпръснати по целия свят без държава. По този начин, Израел – смокинята, била оставена мъртва и безплодна.

Възстановяването на Израел

Въпреки това, смокинята в пророчеството на Исус, не е останала безжизнена завинаги. Исус Христос поучавал това, че когато клоните на дървото омекнат и се разлистят, когато то се върне към живот, Второто идване на Христос е близо до вратата.

В забележително събитие, след 1900 години, Израел накрая е възвърнала суверенитета си. Макар че изглежда невъзможно постижение, то се случва изпълнявайки думите на Исус.

През 1948 г. листата на смокинята се появяват и народа на Израел обявява независимостта си – знак към целия свят, че Второто идване на Исус е дошло.

Близо при вратата

По времето на завръщането на Христос, Библията казва, че Той ще бъде близо при вратата.

Откровение 3:20 Ето стоя на вратата и хлопам, ако чуе някой гласа Ми и отвори вратата, ще вляза при него и ще вечерям с него, и той с Мене.

Исус идващ за втори път ще стои на вратата и ще поиска от нас да ядем Неговата плът и да пием Неговата кръв за вечен живот (Йоан 6:53).

Христа Ансангхонг, е бил кръстен през 1948 г. – същата година през която смокинята, Израел, се е върнала към живота. Според пророчеството на Библията, Христа Ансангхонг започва да проповядва благовестието на Новия Завет и възстановява истината на Пасхата. Това означава, че Христа Ансангхонг е Исус идващ за втори път, който възстановява истината, която е била изгубена от 325 г.

Точно както учениците преди 2000 години могли да разпознаят Бог в плът чрез Библията, членовете на Световно Мисионерско Общество Божията Църква разпознават Христа Ансангхонг като Бог, който е дошъл като човек за втори път, за да донесе спасение.

Чрез подобни на това и други учения от Библията, ние се надяваме вие да дойдете за да учите повече относно Христа Ансангхонг и пророчествата, които Той изпълнил като Исус идващ за втори път.