Христа Ансангхонг

Христос идващ за втори път от Южна Корея

Пасхата е безусловният знак за разпознаване на Спасителя, който идва в настоящата епоха. Божията Църква вярва в Христа Ансангхонг, който установил Пасхата в Южна Корея, като Исус идващ за втори път. Бог трябва да се завърне като човек и да…

Знакът за Второто идване на Христос,  Начинът, по който да разпознаем Неговото завръщане

Библията има знака, чрез който ние можем да разпознаем Исус, когато Той дойде за втори път. Преди две хиляди години, идването на Исус Христос на земята е предсказано в Стария Завет. Следвайки пророчеството на Библията, учениците могли да разпознаят Христос…

Спасителят и Новото име, Христос има ново име: Ансангхонг

Значение на името на Спасителя Гледайки отблизо Божията работа по спасението, ние може да прозрем, защо е важно да знаем името на Спасителя. За да ни дари със спасение, Бог създал три епохи – епохата на Бащата, епохата на Сина…

Второто Идване на Христос и Денят на Страшния Съд

Идването на Христос за втори път същото като Деня на Страшния Съд ли е? БиблиБиблията пророкува, че Христос ще се появи с облак, за да поведе Божиите хора към спасението. Световно Мисионерско Общество Божията Църква, вярва че Христа Ансангхонг е…