Празник на Шатрите

Празникът на Шатрите е последният от седемте празника на Бог. Последният празник в групата на Празника на Шатрите, заедно с Празника на Тръбите и Деня на Умилостивението. Празнува се от 15-ти до 22-ри от седмия месец.

Левит 23:33-36 Господ говори още на Мойсей, казвайки: „Кажи на израиляните: От петнадесетия ден на този седми месец да има седем дни за Господния празник на шатрите. На първия ден да има свято събрание и никаква обичайна работа да не вършите. Седем дни да принасяте по една жертва чрез огън на Господа, а на осмия ден да имате свято събрание и да принесете жертва чрез огън на Господа; това е тържествено събрание и никаква обичайна работа да не вършите.”

Произход на Празника на Шатрите

След като слиза от планината Синай с вторите плочи с Десетте Божи заповеди, Мойсей обяснява работата по построяването на шатрите – преносимо светилище за почитане на Бог (Изход 34:27-35).

Тези, които желаели, предлагали различни видове материали за изгражането му. В продължение на седем дни израиляните носели злато, сребро, лен и дърво.

Бог определил тези дни като Празник на Шатрите и заповядал на израиляните да го празнуват през всичките си поколения.

За да ознаменуват построяването на шатрите, израиляните построили палатки направени от клони. Ето защо, празникът е още познат като Празник на Палатките.

Значение на Празника на Шатрите

В Библията, хората понякога са оприличени като дърво (Еремия 5:14), и Божиите хора са смятани като материал за построяване на храма (Откровение 3:12). По време на Празника на Шатрите, който също е наричан и Празника за Прибиране на Реколтата, материалите за храма са радостно събирани и предоставяни на Бог; Новият Завет е проповядван, и всички, които искат да чуят, получават Святия Дух.

Йоан 7:37-39 А в последния ден, великия ден на празника [на Шатрите], Исус застана и извика, казвайки: „Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, реки от жива вода ще потекът отвътре му, както рече Писанието.”А това каза за Духа…

Празнуване на Празника на Шатрите в днешно време

В днешно време, Световно Мисионерско Общество Божията Църква празнува Празника на Шатрите, според ученията на Христа Ансангхонг.

В продължение на седем дни, членовете, готови да помогнат, проповядват, за да съберат материали за храма като дарения към Бог.

А в последния ден, великия ден на празника, всички които вярват, получават Святия Дух от Духа и Невястата.

Йоан 7:37-39 А в последния ден, великия ден на празника [на Шатрите], Исус застана и извика, казвайки: „Ако е някой жаден, нека дойде при Мене и да пие. Който вярва в Мене, реки от жива вода ще потекът отвътре му, както рече Писанието.”А това каза за Духа…

Откровение 22:17 „И Духът и невястата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.“