Празник на Тръбите

Празникът на Тръбите, празнуван на първия ден от седмия месец, принадлежи към третата и последна група от Божиите седем празника. Тази група от празници се състои от Празника на Тръбите, Деня на Умилостивението и Празника на Шатрите. Те заедно са познати като Празника на Шатрите.

Левит 23:23-24 Господ още говори на Мойсей, казвайки: „Говори на израиляните: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, празник, възвестен с тръбен зов, свято събрание.“

Десет дни преди Мойсей да се върне в лагера, израиляните се подготвяли за неговото пристигане, надувайки трумпети, припомняйки си своето покаяние.

Произход на Празника на Тръбите

След получаването на Десетте Божи заповеди от Бог, Мойсей напуснал планината Синай ,за да се върне при израиляните. Почти достигайки лагера, Мойсей видял израиляните да почитат златен телец, и се разярил толкова много, че хвърлил плочите с Десетте Божи заповеди на земята и те се счупили на парчета.

Израиляните осъзнали своята грешка и се разкаяли. Бог повикал Мойсей отново на планината Синай ,за да му даде за втори път плочите с Десетте Божи заповеди. Мойсей останал в планината още четиредесет дни и нощи. Но десет дни преди Мойсей да се завърне в лагера, израиляните се подготвили за неговото пристигане, надувайки трумпети и припомняйки си своето покаяние. Бог заповядал на израиляните да ознаменуват тези десет дни като Празника на Тръбите и деня, в който Мойсей слязъл от планината, като Ден на Умилостивението (Изход 32-34)

Левит 23:23-25 Господ още говори на Мойсей, казвайки: „Говори на израиляните: В седмия месец, на първия ден от месеца, да ви бъде тържествена почивка, празник, възвестен с тръбен зов, свято събрание. В него да не вършите никаква обичайна работа и да принасяте жертва чрез огън на Господа.“

Значение на Празника на Тръбите

Библията обяснява, че законите в Стария Завет са само сянка.

Евреи 10:1 Старата система под Закона на Мойсей е била само сянка, неясен преглед на бъдещите добрини, а не самия образ на нещата.

С други думи, законите остановени по времето на Мойсей, са пророчества – включително Празника на Тръбите. За да бъде изпълнено пророчеството, един ден е равен на една година (Езекиил 4:6). Поради това, десетте дни в надуването на трумпетите представляват десет години проповядване, за възвестяване на Второто идване на Христос.

Уилям Милър водил Движението за Второто идване на Исус от 1834 до 1844 г. В продължение на десет години – до изпълнението на Деня на Умилостивението на 22-ри октомври 1844 г. – хората проповядвали за второто идване на Исус.

Лука 19:40 Поради това, Бог изпълнил своята работа дори използвайки тези, които не знаят за Божиите празници. И Той в отговор рече: „Казвам ви, че ако тия млъкнат, то камъните ще извикат.“

Празнуване на Празника на Тръбите в днешно време

В днешно време, Световно Мисионерско Общество Божията Църква празнува Божия Празник на Тръбите, според ученията на Христа Ансангхонг. Църквата спазва празника чрез искрени молитви към Бог и проповядвайки истината на Новия Завет десет дни, водещи към Деня на Умилостивението. Посетете местната Божия Църква за по-задълбочено изучаване на Божиите празници.