Основи на християнството

Святата Троица – Бащата, Синът и Святият Дух

В днешно време, вярващите по света се молят в името на Исус, но много от тях намират трудно за разбиране истинското значение на Исус. Някои смятат Исус за обикновен човек. Други казват, че Той е просто „Божият Син“ и отричат…

Богослужение в Събота – Помнете Съботния ден

Относно Съботния ден Както всеки християнин знае, има ден, който е за богослужение към Бог и преобладаващото християнство учи, че този ден е неделя. С повече от 850 различни вероизповедания на християнство, обаче, е неизбежно да няма различни мнения. Затова…

Женският Воал, Израз на красота

Постановление за богослужение Има определени правила, които ние трябва да спазваме, когато почитаме Бог, за да може нашата почит да бъде приета от Бог. Къде може да се използва женският воал, освен при сватбена церемония? Има връзка при воала носен…

Кръщение, Първата стъпка от спасението

Водата, използвана за кръщение, съдържа вечно обещание от Бог.’ Според Библията, целта да имаме вяра в Бог, присъствайки в църквата и изучавайки Библията, е за да получат нашите души вечен живот. И Бог ни е обещал това чрез кръщението. 1…