Система на Небесното семейство

От началото на времето, хората ценят семейството като основа на техния живот. Въпреки че семействата могат да се различават по култура и традиция, навсякъде е прието, че стандартното семейство се състои от баща, майка и техните деца. Според Божията воля, това е което съставлява семейната система. Фактът, че земната система включва баща, майка и деца не е случаен; това е резултат на Божието свято провидение да ни покаже съществуването на небесното семейство.

Произход на семейната система

Евреи 8:5 Които служат на онова, което е само образ и сянка на небесните неща.

За да разберем небесното светилище, което ние не можем да видим, Бог заповядал на Мойсей да построи земното светилище, като копие и сянка на небесното. Ние можем да приложим принципа на „копие и сянка“ към семейната система също така. За да ни научи за системата на небесното семейство, Бог създал земната семейна система като копие и сянка на небесната.

За да бъде опростено, ние можем да мислим за семейната система като образец. Образец е повтаряща се форма или дизайн. Прототипът на семейната система произлиза от небето и ние можем да видим този образец, появяващ се на тази земя като предварително определен дизайн за земното семейство.

От тази гледна точка, ние можем да бъдем сигурни, че всеки един член на земната семейна система може да бъде намерен в небесната семейна система. Ние можем да потвърдим този факт чрез Библията. Измежду семейните членове, нека първо помислим за бащата.

Бог Бащата

Евреи 12:9 Освен това, имали сме земни бащи, които са ни наказвали, и сме ги почитали; не ще ли още повече да се покоряваме на Отца на духовете и да живеем?

Писателят на Евреи отбелязва, наблягайки на това, че ние всички имаме бащи. Това изобразява факта, че бащите представляват Бащата на нашите духове. Ние знаем, че нашите човешки бащи живеят на тази земя. Къде тогава е Бащата на нашите духове? Той трябва да е на небето.

Матей 6:9-10 …Отче наш, Който си на небесата, да се свети Твоето име; да дойде Твоето царство; да бъде Твоята воля както на небето, така и на земята.

Всички християни са запознати с тази молитва. В допълнение, за да позволи на Неговите ученици да знаят за какво да се молят, Той им показал как да се обръщат към Бог. Исус можел да ги научи да се молят на Бог, като Господар, Повелител, но Той не го е направил. Вместо това, Той им казал да го наричат Отец; ето защо, молитвата е известно озаглавена „Отче наш“.

Имайки това предвид, ние можем да разберем, че Бащата на нашите духове е Бог Бащата в небето. Точно както ние имаме човешки бащи в земната семейна система, ние имаме Небесен Баща в небесната семейна система.

Титлата „баща“ заключва в себе си, че мъжът има деца. Независимо колко възрастен е един мъж, ако няма деца, той никога не може да бъде наречен „баща”. По същия начин, ако Бащата Бог няма деца, ние не може да се обръщаме към Него с „Баща“.

Божиите деца

В земното семейство, което е копие на небесното семейство, също така има и деца. Децата на бащата са разграничени като синове и дъщери. Това означава, че има синове и дъщери в небесното семейство също така.

2 Коринтяни 6:18 „И ще ви бъда Отец, и вие ще Ми бъдете синове и дъщери“, казва Всемогъщият Господ.

Нашият Небесен Баща ни признава като Негови синове и дъщери. Чрез този стих, ние разбираме фактът, че ние сме небесни деца. Точно както земното семейство е съставено от баща и неговите деца, небесното семейство е съставено от Небесен Баща и Неговите деца.

На земята децата на един баща се наричат помежду си брат и сестра. По същия начин, ние, които сме деца на Бащата Бог, се наричаме братя и сестри.

На тази земя, е известно, че за да стане един мъж баща, трябва да има жена – майка – която ражда неговите деца. Без майка, няма как да има деца нито баща.

Майката Бог

Има определена причина Бог да научи Неговите ученици да наричат Него Баща. Родителската титла „Баща“ е била използвана, защото съществува със сигурност противоположния майчински образ на Бащата Бог. Библията учи, че също така има и Майката Бог.

Галатяни 4:26 А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка.

Тук „на всички“ се отнася за синовете и дъщерите от небесното семейство. Тогава, като децата от небесното семейство, кой е горният Ерусалим? Тя е нашата Майка. Тя е Майката на нашите души.

Точно както, ние не може физически да съществуваме без нашите човешки майки, нашият дух не може да има духовен живот без Майката Бог. Като главен дарител на живот, майчината роля в семейството е изключително важна. Ролята на нашите човешки майки е ярък образ на ролята на нашата духовна Майка. Често се казва, че майката е като лепило, което държи семейството заедно. От къде майките наследяват тази характеристика? Точно както бащите наследяват техния характер от Бащата Бог, майките наследяват техния характер от Майката Бог. Майчината симпатия, отдаденост и жертва за нейните деца са наследени от Майката Бог.

Семейство, свързано чрез кръв

Бащата Бог, Майката Бог и техните синове и дъщери – това е небесното семейство, и първообраз на всички семейства на тази земя.

Родителите и техните деца са свързани чрез връзката на тяхната кръв. Това е безусловен начин, за да се докаже за биологичните родители на някой на тази земя, което е огледало на това как небесните деца могат да докажат, че те са синове и дъщери на небесните Баща и Майка. Чрез тяхната кръв, родителите дават на децата си живот. Подобно, чрез Тяхната кръв, Бащата Бог и Майката Бог дават духовен живот на техните деца.

Йоан 6:53 Затова Исус им рече: Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Човешкия Син и не пиете кръвта Му, нямате живот в себе си.

Лука 22: 14-15, 20 И като дойде часът, Той седна на трапезата, и апостолите с Него. И рече им: Твърде много съм желал да ям тази пасха с вас… Така взе и чашата след вечерята, и рече: Тази чаша е новият завет в Моята кръв, която за вас се пролива.

Кръвта, спомената горе, е кръвта на Бог, съдържаща се в Пасхалното вино. Както Исус изрича думите „Тази чаша е новият завет в Моята кръв“, Той ни обещава Неговата кръв, чрез Пасхалното вино – затова, след като го изпием, ние можем да наследим кръвта на Небесните Родители.

Пасхата е духовният кръвен тест, който доказва, че ние сме деца на Бог. Веднъж след като спазим Пасхата, получавайки кръвта на Бог, ние можем да наричаме Бог нашите Баща и Майка. Пасхата свидетелства, че ние сме членове на небесното семейство.