Бог Елохим, Бог Бащата и Бог Майката

Еврейската дума в Библията използвана за „Бог“ представлява някаква мистерия за тези, които не познават Бог Бащата и Бог Майката. Вместо да използва „Ел“ или „Елоaх“ – и двете подобни термини за Бог, оригиналният текст от Библията използва „Елохим“. Буквално преведено Богове – множествено число.

Честота на използване на Елохим

Терминът „Елохим“ е използван в Еврейската Библия повече от 2500 пъти. Това означава да виждаме „Елохим“ на мястото на „Бог“, когато четем Библията. Тъй като „Елохим“ е записано толкова много пъти в Библията, изглежда че Бог оставя впечатление за факта, че Бог от Библията не съществува в единствена форма, но съществува в множествена форма.

Бог Бащата и Бог Майката

Ние знаем за съществуването на Бог Бащата (Матей 6:9), но след като терминът, използван за описване на Бог, е в множествено число – повече от веднъж – трябва да има представен друг Бог. Терминът „баща“ се използва само в семейството. Следвователно, ако погледнем в семейната система, ние можем да разберем какво липсва.

Ние сме децата на Бог (2 Коринтяни 6:18). За да има баща и деца, естествено е да има майка.

Галатяни 4:26 А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка.

Заедно, Бог Бащата и Бог Майката са Елохим. И е свидетелствано за Тях от началото до края на Библията.

Свидетелство за Бог Елохим в Библията

Бог Елохим е изразен като мъжки и женски образ на Бог, започвайки в книгата Битие.

Битие 1:26-27 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Нашата прилика… И Бог сътвори човека по Своя образ; по Божия образ го сътвори; мъжки и женски пол ги сътвори.

Човечеството е било създадено по образа на Бог – мъжки и женски пол. Това означава, че има мъжки образ на Бог, както и женски образ на Бог. Дори когато Бог говори, Бог използва множествено число „да създадем“ и „Нашата“ вместо да използва единствено число „да създам“ и „Моя“. Чрез това наблюдение, ние можем да видим, че Бог не е само един, но двама. Това са Бог Бащата и Бог Майката, които заедно са създали човечеството.

Откровение 22:17 И Духът, и невястата казват: Ела! И който чуе, нека каже: Ела! И който е жаден, нека дойде. Който иска, нека вземе даром водата на живота.

Библията завършва с обещанието за водата на живота, която съдържа дара на вечен живот. И дарът е даден от Духът и Невястата. Библията свидетелства, че Бог Елохим, Бог Бащата и Бог Майката, трябва да се появят заедно, за да дадат вечен живот на човечеството.

Думата „Бог“ в Еврейската Библия е написана като „Елохим“ – множествено число. Поради тази причина, Световно Мисионерско Общество Божията Църква, вярва в Бог Бащата и в Бог Майката. Посетете най-близката Божия Църква, за да изследвате по-задълбочено ученията в Библията относно Бог Майката.