Майката Бог

Авраамовото семейство, необходимостта от Майката Бог

Авраамовото семейство, необходимостта от Майката Бог Много хора не са запознати с понятието Майката Бог. Затова те искат да разберат за Нея, и Нейната връзка със спасението чрез Библията. Бог е включил историята на Авраамовото семейство в Библията точно за…

Система на Небесното семейство

От началото на времето, хората ценят семейството като основа на техния живот. Въпреки че семействата могат да се различават по култура и традиция, навсякъде е прието, че стандартното семейство се състои от баща, майка и техните деца. Според Божията воля,…

Бог Елохим, Бог Бащата и Бог Майката

Еврейската дума в Библията използвана за „Бог“ представлява някаква мистерия за тези, които не познават Бог Бащата и Бог Майката. Вместо да използва „Ел“ или „Елоaх“ – и двете подобни термини за Бог, оригиналният текст от Библията използва „Елохим“. Буквално…

Майката Бог, женският образ на Бог

Децата единствено могат да имат живот, ако също има и майка, защото майката е която ражда. От началото на християнството, ние сме запознати с Бог Бащата. Ние дори наричаме себе си деца на Бог. Но защо Библията казва, че сме…