Женският Воал, Израз на красота

Постановление за богослужение

Има определени правила, които ние трябва да спазваме, когато почитаме Бог, за да може нашата почит да бъде приета от Бог.

Къде може да се използва женският воал, освен при сватбена церемония?

Има връзка при воала носен по време на сватба и правилата за служба.

В Библията, Бог уточнява деня за служба чрез Десетте Божи заповеди.

Подобно на това, Бог също така уточнява правилата за служба.

Можем да видим това, чрез притчата за сватбения банкет.

Матей 22:2-13 Небесното Царство прилича на цар, който направи сватба на сина си.. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен в сватбарска дреха. Приятелю, ти как си влязъл тука, без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят рече на служителите: Вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби.

В тази притча, Исус сравнява Небесното Царство със сватбен банкет.

Точно както има подходящи „сватбени дрехи“ за сватба, има и подходящи дрехи за влизане в Небесното Царство.

С други думи, има определени правила, които ние трябва да спазваме, когато почитаме Бог, за да бъде нашата почит приета от Бог.

Воалът е Заповед от Бог

Жените в Божията Църква носят воал по време на служба.
Жените в Божията Църква носят воал по време на служба.

Жените в Божията Църква носят воал по време на служба, а мъжете не покриват главите си.

Тази практика е базирана на библейското учение, което апостол Павел предал на Ранната Църква от Христос.

Коринтяни 11:1 Бъдете мои подражатели, както съм и аз на Христа.

Апостол Павел учил членовете на Ранната Църква, че жените трябва да покриват главите си по време на служба, а мъжете не трябва да покриват главите си.

1 Коринтяни 11:4-5 Всеки мъж, който се моли или пророкува с покрита глава, засрамва главата си. А всяка жена, която се моли или пророкува гологлава, засрамва главата си; защото това е едно и също, като да е с бръсната глава.

Това са правилата, които Бог ни е дал, за да можем да почитаме Бог по време на служба.

Един мъж почита Бог, когато не покрива своята глава, а жена почита Бог, като покрива главата си. Това е самото естество на нещата. (1 Коринтяни 11:14-15). Един мъж прославя Бог в Неговия образ, като не покрива главата си. Една жена изразява нейната телесна и душевна красота пред Бог, като покрива главата си с воал.