Ден на Умилостивението

Денят на Умилостивението принадлежи на третия комплект Божии годишни празници, Празника на Шатрите, заедно с Празника на Тръбите и самият Празник на Шатрите.

Празнува се на десетия ден от седмия месец и това е денят, когато всички грехове, извършени през годината, биват опростени.

Левит 23:26-28 Господ казал на Мойсей: „Десетият ден на този седми месец да бъде ден на умилостивение; Да имате свято събрание и да смирявате душите си,… защото е ден на умилостивение, за да се извърши умилостивение за вас пред Господа, вашия Бог.“

Произход на Деня на Умилостивението

След четиредесет дни и нощи на планината Синай, Мойсей слязъл, държейки двете плочи с десетте Божи заповеди.Въпреки това, той видял израиляните, извършващи идолопоклоничество, почитайки златен телец. Мойсей бил толкова бесен, че хвърлил плочите с Десетте Божи заповеди на земята и ги счупил. Израиляните осъзнали огромния си грях срещу Бог и съжалявали за техните действия (Изход 32 гл.).

След като израиляните дълбоко се разкаяли, Бог се смилил над тях и им дал втори шанс да спазят Неговите заповеди, давайки на Мойсей за втори път плочи с Десетте Божи заповеди.

Израиляните се приготвили да посрещнат Мойсей и вторите плочи с Десетте Божи заповеди чрез Празника на Тръбите, и го посрещнали в Деня на Умилостивението, който е знак за Божията милост и опрощаване на греховете.

Значение на Деня на Умилостивението

Основният смисъл на този празник е опрощаване на греховете.

Законът на Стария Завет изисква хората да принасят животинско жертвоприношение на Бог за почистване на греховете.

Според Библията, няма опрощаване на греховете без проливането на кръв.

През годината се правят жертви отново и отново, и греховете на хората се прехвърлят на светилището.

В Деня на Умилостивението, Първосвещеникът влиза в най-святото място в светилището (Евреи 9:7) за церемония на прехвърляне на греховете, които са натрупани върху светилището чрез жертвеното животно, което след това е изпращано в пустинята (Левит 16 гл.).

По времето на Новия Завет, Христос идва като реалността на светилището.

Йоан2:19-21 В отговор Исус им каза: „Разрушете тоя храм, и за три дни ще го издигна. “А юдеите рекоха: „За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш ?“ Но Той говореше за храма на тялото Си.

Като реалността на храма, Христос временно носи нашите грехове през годината.

В Деня на Умилостивението тези грехове се прехвърлят на Сатаната, представляващ жертвеното животно в Стария Завет, който след това ще бъде унищожен.

Празнуването на Деня на Умилостивението в днешно време

В днешно време, Световно Мисионерско Общество Божията Църква празнува Деня на Умилостивението.

Членовете спазват богослужение и правят молитва на покаяние в продължение на 10 дни, започвайки от Деня на Тръбите и завършвайки в Деня на Умилостивението, когато всички грехове са опростени.