Ден на Петдесетницата

Празникът на Седмиците, познат днес като Петдесетница, е четвъртият от седемте годишни Божии празници в Библията. Както седемте празника са групирани в три групи, Петдесетницата принадлежи към втората група от празници, заедно с Деня на Възкресението. Петдесетницата се празнува 50 дни след Деня на Възкресението. Има седем Съботи между двата празника – от тук произлиза и името на празника.

Левит 23:15 „От първия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици; до първия ден след седмата събота да изброите петдесет дни и тогава да принесете нов хлебен принос на Господа.“

Произход на Празника на Седмиците

Празникът на Седмиците се празнува на 50-тия ден след Деня на Първите Плодове.

Четиридесет дни след прекосяването на Червено море, Мойсей отишъл на планина Синай за първи път, за да получи инструкции от Бог и да донесе Божията воля към хората. След десет дни (50 дни след прекосяването на Червено море), Мойсей се завърнал на планината Синай и получил Десетте заповеди от Бог (Изход 19:16-25).

Бог заповядал на израиляните да ознаменуват деня, в който Мойсей се изкачил на планината Синай, за да получи Десетте Божи Заповеди, като Празника на Седмиците. Имало е седем Съботи от Деня на Първите Плодове, когато израиляните излезли от Червено море, до деня, в който Мойсей се качил на планината Синай, за да получи Десетте Божи Заповеди.

Левит 23:15 „От първия ден след съботата, в която принесохте снопа на движимия принос, да си изброите седем цели седмици; до първия ден след седмата събота да изброите петдесет дни и тогава да принесете нов хлебен принос на Господа.“

Евреи 9:11-12 Но понеже Христос дойде като Първосвещеник на бъдещите добрини, Той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена, тоест не от настоящето творение. И не с кръвта на кози и телци, но със Собствената Си кръв влезе веднъж завинаги в светилището и придоби за нас вечно изкупление.

След като Исус влязъл в Светая Светих на небето, Той излял Святия Дух върху учениците Си от Ранната Църква. Това било мотивационната сила, която ускорила растежа на Ранната Църква, описана в книгата Деяния на Апостолите (Деяния на Апостолите 2:1-47).

Деяния на Апостолите 2:1-41 И когато настана денят на Петдесетницата, те всички бяха на едно място… И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици, според както Духът им даваше способност да говорят…И тъй, тези, които приеха поучението му, се кръстиха; и в същия ден се прибавиха около три хиляди души.

Празнуване на Деня на Петдесетницата

Точно както учениците празнували Деня на Петдесетницата, в днешно време Божията Църква също празнува Деня на Петдесетницата и продължава да се разраства прогресивно , водена от Святия Дух.