Божии празници

Празник на Шатрите

Празникът на Шатрите е последният от седемте празника на Бог. Последният празник в групата на Празника на Шатрите, заедно с Празника на Тръбите и Деня на Умилостивението. Празнува се от 15-ти до 22-ри от седмия месец. Левит 23:33-36 Господ говори…

Ден на Умилостивението

Денят на Умилостивението принадлежи на третия комплект Божии годишни празници, Празника на Шатрите, заедно с Празника на Тръбите и самият Празник на Шатрите. Празнува се на десетия ден от седмия месец и това е денят, когато всички грехове, извършени през…

Празник на Тръбите

Празникът на Тръбите, празнуван на първия ден от седмия месец, принадлежи към третата и последна група от Божиите седем празника. Тази група от празници се състои от Празника на Тръбите, Деня на Умилостивението и Празника на Шатрите. Те заедно са…

Ден на Петдесетницата

Празникът на Седмиците, познат днес като Петдесетница, е четвъртият от седемте годишни Божии празници в Библията. Както седемте празника са групирани в три групи, Петдесетницата принадлежи към втората група от празници, заедно с Деня на Възкресението. Петдесетницата се празнува 50…

Значение на Празника на Първите Плодове

Денят на Първите Плодове, познат днес като Деня на Възкресението, е третият от седемте годишни Божии празници в Библията. Тъй като седемте празника са групирани в три групи, Денят на Възкресението е част от втората груша празници, заедно с Петдесетницата.…

Значение на Празника на Безквасните хлябове

Празникът на Безквасните хлябове е вторият от седемте Божии празници, заповядан на израиляните да спазват в Стария Завет. Тъй като седемте празника са групирани в три групи, Празникът на Безквасните хлябове е в групата на Пасхата. Празнува се в деня…

Пасхата на Новия Завет

Пасхата е първият от седемте годишни Божии празници, които са групирани в три групи. Бог установил тези празници и заповядал на Божиите хора да ги спазват като свещени събрания през всичките епохи. Първата група включва Пасхата и Празника на Безквасните…